Monika Kubaczewska-Szymanska

Counsellor, MSc, MBACP

Verified by Psychology Today
Photo of Monika Kubaczewska-Szymanska, MSc, Counsellor in Cambridge
01223 869475 Website

Monika Kubaczewska-Szymanska

Counsellor, MSc, MBACP

Verified by Psychology Today

Location

MKS Therapy
Cambridge CB21
01223 869475
Offers online therapy

Nearby Areas

This location is easily accessible from:

Cities/Towns
Postcodes
Website

About

(
English
 | 
Polski
)
I am a qualified integrative counsellor. I offer individual therapy for adults .I work mainly in the humanistic approach, and I also use elements from other approaches such as CBT (cognitive-behavioural therapy) or psychodynamic therapy, which allows me to choose optimal therapeutic strategies for each client individually. The values ​​on which the humanistic approach is based, such as empathy, respect, authenticity and perception of values ​​in every human being, are very close to me. I firmly believe that being truly understood heard and accepted the way you are can change our lives.
My goal in therapy is to create a supportive atmosphere in which you feel that you can share difficult experiences with me. It is very important for me to help you contact your emotions and values ​​and to help you find strength and motivation to put your goals into practice. I offer a non judgmental and safe space .
Life experience resulting from many years of staying abroad, as well as experience in working with clients in various organisations, allowed me to understand the emigration process and its impact on relationships. In therapeutic practice, it is important for me to focus on the resources and strengths of the client and help in finding them.
Jestem terapeutką integratywną w trakcie akredytacji, oferuję terapię indywidualną dla osób dorosłych (18+). Pracuję głównie w nurcie humanistycznym jak również wykorzystuję elementy z innych nurtów takich jak CBT (terapia poznawczo-behawioralna) czy terapii psychodynamicznej, co umożliwia mi dobieranie optymalnych strategii terapeutycznych dla każdego klienta indywidualnie. Wartości na których opiera sie podejście humanistyczne, takie jak empatia, szacunek, autentyczność i dostrzeganie wartości w każdnym czlowieku są mi bardzo bliskie.
Bardzo ważne jest dla mnie pomóc Ci skontaktować się z Twoimi emocjami i wartościami oraz wesprzeć Cię w odnalezieniu siły i motywacji do wcielania swoich celów w życie.
Doświadczenie życiowe wynikające z wieloletniego pobytu poza granicami kraju jak również doświadczenie w pracy z klientami w róznych organizacjach pozwoliło mi na zrozumienie procesu emigracji oraz jego wpływu na życie pacjenta.Terapia to bardzo intymne miejsce ,gdzie pacjent często poraz pierwszy może poznać siebie nie bedąc krytykowany i oceniany.

Finances

 • Cost per Session: £50 - £55

Qualifications

 • Years in Practice: 3 Years
 • Membership: British Association for Counselling & Psychotherapy / Registered Member
 • Training: Diploma In therapeutic Counselling 2019
Msc in CBT and counselling in progress

Additional Credentials

 • Membership: British Association for Counselling & Psychotherapy / Registered Member

Location

MKS Therapy
Cambridge CB21
01223 869475
Offers online therapy

Nearby Areas

This location is easily accessible from:

Cities/Towns
Postcodes
Website
Specialties
 • Anxiety
 • Relationship Issues
 • Self Esteem
Issues
 • Behavioural Issues
 • Coping Skills
 • Depression
 • Divorce
 • Parenting
 • Peer Relationships
 • Racial Identity
 • School Issues
 • Sleep or Insomnia
 • Stress
 • Women's Issues

Client Focus

I also speak: Polish
Age
 • Elders (65+)
 • Adults

Treatment Approach

Types of Therapy
 • Cognitive Behavioural (CBT)
 • Gestalt
 • Humanistic
 • Integrative
 • Person-Centred
 • Psychodynamic
Modality
 • Individuals

Links

My Website

Nearby Areas

This location is easily accessible from:

Cities/Towns
Counties
Postcodes
Last Modified: 1 Dec 2022
Photo of Monika Kubaczewska-Szymanska, MSc, Counsellor in Cambridge
Monika Kubaczewska-Szymanska

Counsellor, MSc, MBACP