Max Olsson

Psychologist, MSc

Verified by Psychology Today
Photo of Max Olsson, MSc, Psychologist in Gothenburg
070-289 59 14 Website

Max Olsson

Psychologist, MSc


Location

Offers online therapy

Järntorgsgatan 12
413 01 Gothenburg
070-289 59 14

Nearby Areas

This location is easily accessible from:

Cities/Towns:
Counties:
Postcodes:
Website
(
English
|
Svenska
)
Modern man is faced with a number of challenges since life is unpredictable and sometimes difficult. Now and then we all need help from our surroundings to move forward. All people experience anxiety and suffering and at times we reach a point where we need professional help to deal with our situation. Seeing a psychologist in a country where you don’t speak the official language can involve anxiety and difficult feelings. However, there are still ways to get help.
My name is Max Olsson and I work as a clinical psychologist in Gothenburg, Sweden. I help people move forward in life and have focused extra on existential work with young adults. I work at my private clinic at Järntorget in Göteborg as well as through secure video link.
I provide psychotherapy at the clinic in central Gothenburg, as well as through a secure video system. For more information or to set up a meeting, please contact me.
Den moderna människan ställs inför en mängd utmaningar och vi behöver alla då och då ta hjälp av vår omgivning för att ta oss vidare. Alla människor upplever ångest och lidande i perioder och det kan hända att vi når en punkt då vi behöver professionell hjälp för att ta itu med vår situation.
Samtal har alltid varit ett sätt för människor att överkomma hinder och utveckla sig själva och sina relationer. Genom att kartlägga sin egen historia, sätta sina problem i ett sammanhang och uppmärksamma det som händer inom oss och i vår omvärld, skapas förutsättningarna för att acceptera och/eller förändra vår situation.
Jag arbetar med individuell psykodynamisk och existentiell psykoterapi, både genom terapi över säker videolänk och vid min egen psykologmottagning i centrala Göteborg. Jag använder mig av ett modernt synsätt och etablerad forskning, tydligt förankrat i en tidlös beprövad kunskap. Boka in dig på en kostnadsfri telefonkonsultation på min hemsida.

Finances

 • Session Fee: 900 SEK per session
Pay By: Bank transfer

Qualifications

 • Membership: Sveriges Psykologförbund / Licensed psychologist
 • Training: Psykologprogrammet, Örebro University

Additional Credentials

 • Membership: Psykoterapicentrum
 • Membership: Psykologförbundet

Location

Järntorgsgatan 12
413 01 Gothenburg
070-289 59 14
Offers online therapy

Nearby Areas

This location is easily accessible from:

Cities/Towns:
Counties:
Postcodes:
Website
Specialties
 • Anxiety
 • Depression
 • Life Transitions
Issues
 • Behavioural Issues
 • Borderline Personality
 • Chronic Illness
 • Codependency
 • Coping Skills
 • Divorce
 • Emotional Disturbance
 • Family Conflict
 • Internet Addiction
 • Life Coaching
 • Marital and Premarital
 • Men's Issues
 • Relationship Issues
 • School Issues
 • Self Esteem
 • Sleep or Insomnia
 • Spirituality
 • Stress

Client Focus

I also speak: Swedish
Age
 • Elders (65+)
 • Adults

Treatment Approach

Types of Therapy
 • Existential
 • Humanistic
 • Integrative
 • Psychodynamic
Modality
 • Individuals

Links

My Website

Nearby Areas

This location is easily accessible from:

Cities/Towns:
Counties:
Postcodes:
Last Modified: 8 Oct 2021
Max Olsson, MSc, Psychologist in Gothenburg
Max Olsson

Psychologist, MSc