No matches for Farsi Counsellors in L2S - Try other Teletherapists below
Registered Psychotherapist, MD(IMG), CRPO, OACCPP
Verified by Psychology Today
Verified
|
Video
"رواندرمانگر ،عضوانجمن رواندرمانگران انتاریو. دارای تخصص روانپزشکی ازایران دارای بیش از15سال سابقه رواندرمانی ومشاوره برای 1-مشاوره وآموزش هنررابطه ومشکلات ارتباطی زوج ها 2-مشاوره وآموزش ارتباط با فرزندان وهنرفرزند پروری 3- آموزش هنرخودشناسی وخودآگاهی وارتقا سطح خوشحالی و رضایت اززندگی 4-رواندرمانی برای اضطراب, افسردگی ووسواس 5- رواندرمانی ومشاوره اختلالات جنسی آقایان وخانم ها 6-رواندرمانی دردهای مزمن 7-آموزش غلبه برترس واضطراب/ترس رانندگی/اضطراب امتحان 8-اعنماد به نفس وجرئت مندی 9-مشکلات ارتباطی خانواده 10-رواندرمانی اغتیاد "
Farsi
(289) 807-0631
Verified
Online Therapy
View
Farsi
"رواندرمانگر ،عضوانجمن رواندرمانگران انتاریو. دارای تخصص روانپزشکی ازایران دارای بیش از15سال سابقه رواندرمانی ومشاوره برای 1-مشاوره وآموزش هنررابطه ومشکلات ارتباطی زوج ها 2-مشاوره وآموزش ارتباط با فرزندان وهنرفرزند پروری 3- آموزش هنرخودشناسی وخودآگاهی وارتقا سطح خوشحالی و رضایت اززندگی 4-رواندرمانی برای اضطراب, افسردگی ووسواس 5- رواندرمانی ومشاوره اختلالات جنسی آقایان وخانم ها 6-رواندرمانی دردهای مزمن 7-آموزش غلبه برترس واضطراب/ترس رانندگی/اضطراب امتحان 8-اعنماد به نفس وجرئت مندی 9-مشکلات ارتباطی خانواده 10-رواندرمانی اغتیاد "
Photo of Toronto Addiction Counselling and Treatment, Drug & Alcohol Counsellor
Drug & Alcohol Counsellor, MD, CCAC
Verified by Psychology Today
Verified
|
Video
" من نوشین خستگانان در سال 1375 در رشته پزشکی از دانشگاه علوم پزشکی گیلان فارغ التحصیل شدم. از سال 1379 دوره های درمان اعتیاد را در رانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران ومرکزملی مطالعات اعتیاد ایران گذراندم و اقدام به تاسیس کلینیک متادون نمودم. از ان تاریخ بمدت ۱۵ سال بعنوان پزشک درمانگر اعتیاد در مراکز بستری- سرپایی- اجتماع درمان- مدارو مراکزدرمان اعتیاد گذری مشغول فعالیت بودم. "
Farsi
(289) 809-6172
Verified
Online Therapy
View
Farsi
" من نوشین خستگانان در سال 1375 در رشته پزشکی از دانشگاه علوم پزشکی گیلان فارغ التحصیل شدم. از سال 1379 دوره های درمان اعتیاد را در رانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران ومرکزملی مطالعات اعتیاد ایران گذراندم و اقدام به تاسیس کلینیک متادون نمودم. از ان تاریخ بمدت ۱۵ سال بعنوان پزشک درمانگر اعتیاد در مراکز بستری- سرپایی- اجتماع درمان- مدارو مراکزدرمان اعتیاد گذری مشغول فعالیت بودم. "
Photo of Saed Ahmadi, Registered Psychotherapist (Qualifying)
Registered Psychotherapist (Qualifying), PhD, Oamhp, layt, CP
Verified by Psychology Today
Verified
|
Video
"مراجعین به من معمولاً کسانی هستند که از مشکلات روحی و بیماریهایی مانند اضطراب ، افسردگی ، پرخاشگری، افکار منفی آزار دهنده یا برخی مشکلات روان ـ تنی رنج می برند. برخی از این افراد دارای اختلالات خانوادگی، اختلال درخوردن ، میگرن یا اختلال خواب هستند. برخی از آنها از اختلالات رفتاری مانند ناخن جویدن ، کندن مو ، یا اعتیاد به سیگار رنج می برند. و سرانجام برخی دیگر برای حل اختلافات خانوادگی یا مشکلات نوجوانان شان به من مراجعه می کنند. هدف اکثر افرادی که به من مراجعه می کنند کسب آرامش ، رهایی از رنج، داشتن یک زندگی عادی و موفق است."
Farsi
(289) 514-1861
Verified
Online Therapy
View
Farsi
"مراجعین به من معمولاً کسانی هستند که از مشکلات روحی و بیماریهایی مانند اضطراب ، افسردگی ، پرخاشگری، افکار منفی آزار دهنده یا برخی مشکلات روان ـ تنی رنج می برند. برخی از این افراد دارای اختلالات خانوادگی، اختلال درخوردن ، میگرن یا اختلال خواب هستند. برخی از آنها از اختلالات رفتاری مانند ناخن جویدن ، کندن مو ، یا اعتیاد به سیگار رنج می برند. و سرانجام برخی دیگر برای حل اختلافات خانوادگی یا مشکلات نوجوانان شان به من مراجعه می کنند. هدف اکثر افرادی که به من مراجعه می کنند کسب آرامش ، رهایی از رنج، داشتن یک زندگی عادی و موفق است."
Photo of Lia Khalili, Registered Psychotherapist (Qualifying)
Registered Psychotherapist (Qualifying), RP(Q), MA, BS
Verified by Psychology Today
Verified
|
Video
"پدر و مادر شدن یکی از مهیج ترین اوقات زندگی یک فرد است. با این وجود، والدین با چالش هایی روبرو هستند که می تواند غافلگیر کننده و حتی ناامیدکننده باشد. با بیش از ده سال تجربه روان درمانی با کودکان و نوجوانان، می توانم شما را برای درک فرزندان خود و ورود به دنیای آنها همراهی کنم. با توجه به اهمیت تأثیر سال های اولیه زندگی، به کودکان کمک می کنم تا بر مشکلات غلبه کرده و مهارت های جدید را برای داشتن آینده روشن تر اکتساب کنند. روش درمانی اینجانب مبتنی بر بازی می باشد که به آسانی کودکان را به همکاری بیشتر ترغیب کرده و رسیدن به اهداف درمانی را تسهیل می کند. "
Farsi
(289) 807-0818
Verified
Online Therapy
View
Farsi
"پدر و مادر شدن یکی از مهیج ترین اوقات زندگی یک فرد است. با این وجود، والدین با چالش هایی روبرو هستند که می تواند غافلگیر کننده و حتی ناامیدکننده باشد. با بیش از ده سال تجربه روان درمانی با کودکان و نوجوانان، می توانم شما را برای درک فرزندان خود و ورود به دنیای آنها همراهی کنم. با توجه به اهمیت تأثیر سال های اولیه زندگی، به کودکان کمک می کنم تا بر مشکلات غلبه کرده و مهارت های جدید را برای داشتن آینده روشن تر اکتساب کنند. روش درمانی اینجانب مبتنی بر بازی می باشد که به آسانی کودکان را به همکاری بیشتر ترغیب کرده و رسیدن به اهداف درمانی را تسهیل می کند. "
Photo of Better Life Counselling Center, Clinical Social Work/Therapist
Clinical Social Work/Therapist, MA, RP, MSW, RSW
Verified by Psychology Today
Verified
|
Video
"شهرزاد حضرتی روان درمان و مددکار اجتماعی ثبت شده در استان انتاريو، عضو انجمن روان درمانی کانادا با سالها تجربه در زمینه مشاوره به افراد، زوج ها و خانواده ها است که با مشکلات روحی مانند افسردگی، اضطراب، مشکلات ارتباطی و مشکلات والدین مواجه هستند"
Farsi
(647) 726-2999
Verified
Online Therapy
View
Farsi
"شهرزاد حضرتی روان درمان و مددکار اجتماعی ثبت شده در استان انتاريو، عضو انجمن روان درمانی کانادا با سالها تجربه در زمینه مشاوره به افراد، زوج ها و خانواده ها است که با مشکلات روحی مانند افسردگی، اضطراب، مشکلات ارتباطی و مشکلات والدین مواجه هستند"
Photo of Masoudeh Honarian, Registered Psychotherapist (Qualified)
Registered Psychotherapist (Qualified), PhD
Verified by Psychology Today
Verified
|
Video
" مسعوده هنریان، دکتری تخصصی روانشناسی مشاوره، عضو رسمی سازمان نظام روانشناسی و مشاوره ایران و انجمن روان درمانگران انتاریو با 16 سال تجربه کاری و متخصص در روشهای: درمان شناختی- رفتاری ، طرحواره درمانی ، رفتار درمانی دیالکتیک و هیبنوتیزم می تواند به شما در زمینه های زیر کمک کند"
Farsi
(647) 696-0757
Verified
Online Therapy
View
Farsi
" مسعوده هنریان، دکتری تخصصی روانشناسی مشاوره، عضو رسمی سازمان نظام روانشناسی و مشاوره ایران و انجمن روان درمانگران انتاریو با 16 سال تجربه کاری و متخصص در روشهای: درمان شناختی- رفتاری ، طرحواره درمانی ، رفتار درمانی دیالکتیک و هیبنوتیزم می تواند به شما در زمینه های زیر کمک کند"
Psychologist, CPsych
Verified by Psychology Today
Verified
|
Video
"Dr. Cooper and his associates, Maryam Rahat and Carlin Palme, offer care for individuals and couples dealing with concerns that are getting in the way of fully functioning both personally and socially. Common concerns include: anxiety, depression, substance use, procrastination, trauma, self-esteem, relationship conflict, career indecision, and many others. Maryam Rahat is focused on providing support to individuals in managing ADHD including associated issues of organization and behavioural addiction. Maryam is also fluent in Farsi and Arabic."
Farsi
(289) 768-7727
Verified
Online Therapy
View
Farsi
"Dr. Cooper and his associates, Maryam Rahat and Carlin Palme, offer care for individuals and couples dealing with concerns that are getting in the way of fully functioning both personally and socially. Common concerns include: anxiety, depression, substance use, procrastination, trauma, self-esteem, relationship conflict, career indecision, and many others. Maryam Rahat is focused on providing support to individuals in managing ADHD including associated issues of organization and behavioural addiction. Maryam is also fluent in Farsi and Arabic."
Registered Psychotherapist (Qualifying), RP(Q), MA, ABA, CCC
Verified by Psychology Today
Verified
|
Video
Toronto, Ontario M3M
"My ideal client is either: single (looking to heal in order to find a stable relationship - looking to heal from love trauma), in a romantic partnership (looking to strengthen the bond within that relationship and heal within as well) or an adult (looking to heal from trauma). With my clients, the goals are 1. single - to find healthy love, 2. couples - express their love language clearly, and 3. adults - heal from trauma and subsequent PTSD. My clients want to be matched with a romantic partner; they want to succeed at saving their marriage and they want to find peace within and let love in again. "
Farsi
(343) 312-5283
Verified
Toronto, Ontario M3M
Online Therapy
View
Farsi
"My ideal client is either: single (looking to heal in order to find a stable relationship - looking to heal from love trauma), in a romantic partnership (looking to strengthen the bond within that relationship and heal within as well) or an adult (looking to heal from trauma). With my clients, the goals are 1. single - to find healthy love, 2. couples - express their love language clearly, and 3. adults - heal from trauma and subsequent PTSD. My clients want to be matched with a romantic partner; they want to succeed at saving their marriage and they want to find peace within and let love in again. "
PhD
Verified by Psychology Today
Verified
|
Video
"Serving the people of Halton Region for almost 15 years, we know that every person's challenges are unique. Our Therapy Team consists of experienced psychologists, psychological associates and registered psychotherapists, and provides therapy and diagnostic services to children, teens, adults, couples and families in English and Farsi. Our Assessment Team provides psychological and psycho-educational assessment services to young people between 5 and 19 years of age and their families. We also assess university students who are looking to update assessment reports for individual education plans (IEP). Our Assessment Follow-up Team works with the families of children and adolescents after they have completed a psycho-educational assessment to implement recommendations offered in the assessment. This might include help developing skills to regulate emotions, improve organization and initiative-taking, parent support and training, and building academic skills, including reading, writing and mathematics."
Farsi
(855) 797-4524
Verified
Online Therapy
View
Farsi
"Serving the people of Halton Region for almost 15 years, we know that every person's challenges are unique. Our Therapy Team consists of experienced psychologists, psychological associates and registered psychotherapists, and provides therapy and diagnostic services to children, teens, adults, couples and families in English and Farsi. Our Assessment Team provides psychological and psycho-educational assessment services to young people between 5 and 19 years of age and their families. We also assess university students who are looking to update assessment reports for individual education plans (IEP). Our Assessment Follow-up Team works with the families of children and adolescents after they have completed a psycho-educational assessment to implement recommendations offered in the assessment. This might include help developing skills to regulate emotions, improve organization and initiative-taking, parent support and training, and building academic skills, including reading, writing and mathematics."
Clinical Social Work/Therapist, MSW, RSW
Verified by Psychology Today
Verified
|
Video
"Are you in a place in your life where you require emotional support? Perhaps you know someone who does? We have all struggled, or are struggling, and it is important to remember that as human beings, it is common to experience a variety of hardships at different times in life. Newmarket Psychotherapy Team is a growing team of collaborative therapists with a nurturing space for you to visit, where a therapist of your choice can provide you with the kind of support that you require and deserve. Our Collective welcomes everyone, at anytime. It is never too late to reach out for support."
Farsi
(289) 768-8386
Verified
Online Therapy
View
Farsi
"Are you in a place in your life where you require emotional support? Perhaps you know someone who does? We have all struggled, or are struggling, and it is important to remember that as human beings, it is common to experience a variety of hardships at different times in life. Newmarket Psychotherapy Team is a growing team of collaborative therapists with a nurturing space for you to visit, where a therapist of your choice can provide you with the kind of support that you require and deserve. Our Collective welcomes everyone, at anytime. It is never too late to reach out for support."
Registered Psychotherapist, MA
Verified by Psychology Today
Verified
|
Video
"At Manotick Counselling, our goal is to assist our clients in creating a more stable, secure and resilient sense of self, partnership or family system within a safe and supportive environment. Through the identification and exploration of areas in which our clients wish to see improvement, we will work collaboratively in the formation and maintenance of client-focused treatment plans tailored to each unique circumstance. "
Farsi
(613) 703-2448
Verified
Online Therapy
View
Farsi
"At Manotick Counselling, our goal is to assist our clients in creating a more stable, secure and resilient sense of self, partnership or family system within a safe and supportive environment. Through the identification and exploration of areas in which our clients wish to see improvement, we will work collaboratively in the formation and maintenance of client-focused treatment plans tailored to each unique circumstance. "
Photo of Nahid Refaee, Registered Psychotherapist
Registered Psychotherapist, MA, (Psych)
Verified by Psychology Today
Verified
|
Video
"No matter what you are feeling or experiencing difficulty with, I am here to help. You may be feeling lonely, sad, anxious, stressed, or struggling with addiction, your relationships, effects of trauma or something else. I will work with you at whatever pace is right for you and will provide compassion, empathy, a sense of non-judgement and safety, and years of clinical skills and experience. I believe change is possible and I will support you to achieve the changes you desire."
Farsi
(888) 340-4325
Verified
Online Therapy
View
Farsi
"No matter what you are feeling or experiencing difficulty with, I am here to help. You may be feeling lonely, sad, anxious, stressed, or struggling with addiction, your relationships, effects of trauma or something else. I will work with you at whatever pace is right for you and will provide compassion, empathy, a sense of non-judgement and safety, and years of clinical skills and experience. I believe change is possible and I will support you to achieve the changes you desire."
Photo of Yasamin Karimi, Registered Psychotherapist
Registered Psychotherapist, MC, RP, CCC
Verified by Psychology Today
Verified
|
Video
Toronto, Ontario M2K
"I am a Registered Psychotherapist with almost a decade of experience with a wide variety of clients. As far as I remember, nothing has ever fascinated me more than humans; their interactions; their mentality and how they grasp the universe. I knew far too young what I was made to do and am thrilled to be in the very profession I can see myself in for the rest of my life."
Farsi
(647) 559-1646
Verified
Toronto, Ontario M2K
Online Therapy
View
Farsi
"I am a Registered Psychotherapist with almost a decade of experience with a wide variety of clients. As far as I remember, nothing has ever fascinated me more than humans; their interactions; their mentality and how they grasp the universe. I knew far too young what I was made to do and am thrilled to be in the very profession I can see myself in for the rest of my life."
Photo of Fahimeh Aghamohseni, Psychologist
Psychologist, MEd
Verified by Psychology Today
Verified
|
Video
"I am a registered psychologist licensed to practice by the College of Psychologists of Ontario. I have been providing psychological counselling for 20+ years. I provide individual counselling to adults suffering from depression, anxiety, trauma, relationship issues, and panic attacks. I also provide counselling for personal growth, anger management, self-esteem,and addressing relationship issues. If you are ready to take the next step toward positive change and emotional growth, please contact me. My Services include Psychological, Psycho vocational, driving Anxiety Assessments, and treatment for Motor Vehicle Accident Clients."
Farsi
(855) 676-8841
Verified
Online Therapy
View
Farsi
"I am a registered psychologist licensed to practice by the College of Psychologists of Ontario. I have been providing psychological counselling for 20+ years. I provide individual counselling to adults suffering from depression, anxiety, trauma, relationship issues, and panic attacks. I also provide counselling for personal growth, anger management, self-esteem,and addressing relationship issues. If you are ready to take the next step toward positive change and emotional growth, please contact me. My Services include Psychological, Psycho vocational, driving Anxiety Assessments, and treatment for Motor Vehicle Accident Clients."
Photo of Negar Amirfarhad, Registered Psychotherapist
Registered Psychotherapist, Ed.D, RP
Verified by Psychology Today
Verified
|
Video
Toronto, Ontario M2K
"I work with clients who are dealing with a variety of concerns including having relationship issues, depressive symptoms, anxiety, low self-confidence/esteem, loss/ grief, and life transitions."
Farsi
(289) 514-0050
Verified
Toronto, Ontario M2K
Online Therapy
View
Farsi
"I work with clients who are dealing with a variety of concerns including having relationship issues, depressive symptoms, anxiety, low self-confidence/esteem, loss/ grief, and life transitions."
Photo of Armita Hosseini
MEd, MA
Verified by Psychology Today
Verified
|
Video
Toronto, Ontario M5V
"Thank you for visiting my profile. I take an evidence-based and integrative approach to psychological treatment and my goal is to create a safe space that empowers my clients, helps them feel understood and supported to challenge life’s difficulties and ultimately thrive. I believe change is possible when relationships are grounded in trust, openness, and strengths are discovered and celebrated. As I learn about your challenges, I hope to work alongside you, your child or family with a compassionate ear. "
Farsi
(647) 371-1931
Verified
Toronto, Ontario M5V
Online Therapy
View
Farsi
"Thank you for visiting my profile. I take an evidence-based and integrative approach to psychological treatment and my goal is to create a safe space that empowers my clients, helps them feel understood and supported to challenge life’s difficulties and ultimately thrive. I believe change is possible when relationships are grounded in trust, openness, and strengths are discovered and celebrated. As I learn about your challenges, I hope to work alongside you, your child or family with a compassionate ear. "
Photo of Toronto New Life Wellness Place,
RP
Verified by Psychology Today
Verified
|
Video
"We provide multicultural, multilingual therapeutic wellness services for people in the Greater Toronto Area needing mental health and wellness support. Our practitioners make up a culturally diverse team of internationally educated professionals with Canadian qualifications who bring a wealth of talent and experience to the Wellness Place. A young social enterprise, the Wellness Place encourages patrons and practitioners alike to focus on their wellness, allowing them to grow and thrive."
Farsi
(647) 696-1054
Verified
Online Therapy
View
Farsi
"We provide multicultural, multilingual therapeutic wellness services for people in the Greater Toronto Area needing mental health and wellness support. Our practitioners make up a culturally diverse team of internationally educated professionals with Canadian qualifications who bring a wealth of talent and experience to the Wellness Place. A young social enterprise, the Wellness Place encourages patrons and practitioners alike to focus on their wellness, allowing them to grow and thrive."
Photo of Nasima Salehe, Registered Psychotherapist (Qualifying)
Registered Psychotherapist (Qualifying), BA, CAPT
Verified by Psychology Today
Verified
|
Video
Toronto, Ontario M4Y
"***Online Support*** It’s safe to say that this pandemic has caught all of us off-guard and brought to the forefront fear and anxiety about our well-being, the health of our loved ones and our financial futures. This is a difficult time but it’s important to remember that you don't have to go through it alone. It is my intention to support and see-you-through this time of anxiety and uncertainty. I have immediate availability for virtual sessions- whether short term for support during our time of crisis or interest in long term support as we rise to the other side of this time of isolation."
Farsi
(647) 697-4801
Verified
Toronto, Ontario M4Y
Online Therapy
View
Farsi
"***Online Support*** It’s safe to say that this pandemic has caught all of us off-guard and brought to the forefront fear and anxiety about our well-being, the health of our loved ones and our financial futures. This is a difficult time but it’s important to remember that you don't have to go through it alone. It is my intention to support and see-you-through this time of anxiety and uncertainty. I have immediate availability for virtual sessions- whether short term for support during our time of crisis or interest in long term support as we rise to the other side of this time of isolation."
Photo of Mahsan Maz, Registered Psychotherapist
Registered Psychotherapist, MA, CRPO, RP
Verified by Psychology Today
Verified
|
Video
Ottawa, Ontario K1N
"*** I am accepting new clients *** Choosing the right therapist is an important decision in order for you to make real progress in counselling. I offers a safe, non-judgmental and supportive counselling environment that focuses on addressing your needs and achieving your objectives. I strongly believe that the best way to succeed in therapy is for us to work together as a team. Once trust is established, we will be able to work together to address your areas of concerns and find solutions that will help you realize your goals and dreams."
Farsi
(613) 800-6200
Verified
Ottawa, Ontario K1N
Online Therapy
View
Farsi
"*** I am accepting new clients *** Choosing the right therapist is an important decision in order for you to make real progress in counselling. I offers a safe, non-judgmental and supportive counselling environment that focuses on addressing your needs and achieving your objectives. I strongly believe that the best way to succeed in therapy is for us to work together as a team. Once trust is established, we will be able to work together to address your areas of concerns and find solutions that will help you realize your goals and dreams."
Photo of Mahshid Abbasi, Registered Psychotherapist
Registered Psychotherapist, RP, CHyp, EFT, EMDR, LCSW
Verified by Psychology Today
Verified
|
Video
"I am a Registered Psychotherapist with the College of Ontario and an EMDR Clinician, Hypnotherapist in bilingual counselling (Farsi-English) to individuals, couples and families experiencing a variety of life transitions and challenges. I offer counselling within a safe conducive environment to individuals and couples. I have worked successfully with clients seeking support with personal growth, anger management, anxiety, coping with loss, child sexual abuse, relationship issues, life crisis, divorce and many other personal issues. "
Farsi
(855) 976-3256
Verified
Online Therapy
View
Farsi
"I am a Registered Psychotherapist with the College of Ontario and an EMDR Clinician, Hypnotherapist in bilingual counselling (Farsi-English) to individuals, couples and families experiencing a variety of life transitions and challenges. I offer counselling within a safe conducive environment to individuals and couples. I have worked successfully with clients seeking support with personal growth, anger management, anxiety, coping with loss, child sexual abuse, relationship issues, life crisis, divorce and many other personal issues. "

Refine Results


See more therapy options for L2S

Farsi (Persian) Counsellors
If you're looking for Farsi therapy in L2S or for a L2S Farsi Counsellor these professionals provide therapy, psychotherapy and counselling that's sensitive to Farsi cultural issues. They include Farsi Counsellors, Farsi speaking Counsellors in L2S, Farsi psychologists, Farsi psychotherapists and Farsi counsellors.

If you're looking for Persian therapy in L2S or for a L2S Persian Counsellor these professionals provide therapy, psychotherapy and Persian counselling that's sensitive to Persian cultural issues. They include Persian Counsellors, Persian speaking Counsellors in L2S, Persian psychologists, Persian psychotherapists and Persian counsellors.

How can I tell if a therapist is right for me?
Therapists in L2S are able to work with a wide range of issues.

For example, if you're seeking a marriage counsellor in L2S you'll find that most therapists are trained in marriage counselling or couples counselling in L2S and couples therapy. And they welcome families for family counselling in L2S or family therapy in L2S.