Area auto widened to Ontario - no Family Conflict Counsellors were found in New Hamburg, ON
No matches for Family Conflict Counsellors in Ontario - try other Counsellors below
Better Life Counselling Center, Clinical Social Work/Therapist
Clinical Social Work/Therapist, MA, RP, MSW, RSW
Verified by Psychology Today
"شهرزاد حضرتی روان درمان و مددکار اجتماعی ثبت شده در استان انتاريو، عضو انجمن روان درمانی کانادا با سالها تجربه در زمینه مشاوره به افراد، زوج ها و خانواده ها است که با مشکلات روحی مانند افسردگی، اضطراب، مشکلات ارتباطی و مشکلات والدین مواجه هستند"
(647) 726-2999
Verified
View
"شهرزاد حضرتی روان درمان و مددکار اجتماعی ثبت شده در استان انتاريو، عضو انجمن روان درمانی کانادا با سالها تجربه در زمینه مشاوره به افراد، زوج ها و خانواده ها است که با مشکلات روحی مانند افسردگی، اضطراب، مشکلات ارتباطی و مشکلات والدین مواجه هستند"
Noushin Khasteganan, Drug & Alcohol Counsellor
Drug & Alcohol Counsellor, MD, CCAC
Verified by Psychology Today
" من نوشین خستگانان در سال 1375 در رشته پزشکی از دانشگاه علوم پزشکی گیلان فارغ التحصیل شدم. از سال 1379 دوره های درمان اعتیاد را در رانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران ومرکزملی مطالعات اعتیاد ایران گذراندم و اقدام به تاسیس کلینیک متادون نمودم. از ان تاریخ بمدت ۱۵ سال بعنوان پزشک درمانگر اعتیاد در مراکز بستری- سرپایی- اجتماع درمان- مدارو مراکزدرمان اعتیاد گذری مشغول فعالیت بودم. "
(289) 809-6172
Verified
View
" من نوشین خستگانان در سال 1375 در رشته پزشکی از دانشگاه علوم پزشکی گیلان فارغ التحصیل شدم. از سال 1379 دوره های درمان اعتیاد را در رانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران ومرکزملی مطالعات اعتیاد ایران گذراندم و اقدام به تاسیس کلینیک متادون نمودم. از ان تاریخ بمدت ۱۵ سال بعنوان پزشک درمانگر اعتیاد در مراکز بستری- سرپایی- اجتماع درمان- مدارو مراکزدرمان اعتیاد گذری مشغول فعالیت بودم. "
Saed Ahmadi : Ph.d Clinical Psychology, Registered Psychotherapist (Qualifying)
Registered Psychotherapist (Qualifying)
Verified by Psychology Today
"مراجعین به من معمولاً کسانی هستند که از مشکلات روحی و بیماریهایی مانند اضطراب ، افسردگی ، پرخاشگری، افکار منفی آزار دهنده یا برخی مشکلات روان ـ تنی رنج می برند. برخی از این افراد دارای اختلالات خانوادگی، اختلال درخوردن ، میگرن یا اختلال خواب هستند. برخی از آنها از اختلالات رفتاری مانند ناخن جویدن ، کندن مو ، یا اعتیاد به سیگار رنج می برند. و سرانجام برخی دیگر برای حل اختلافات خانوادگی یا مشکلات نوجوانان شان به من مراجعه می کنند. هدف اکثر افرادی که به من مراجعه می کنند کسب آرامش ، رهایی از رنج، داشتن یک زندگی عادی و موفق است."
(289) 514-1861
Verified
View
"مراجعین به من معمولاً کسانی هستند که از مشکلات روحی و بیماریهایی مانند اضطراب ، افسردگی ، پرخاشگری، افکار منفی آزار دهنده یا برخی مشکلات روان ـ تنی رنج می برند. برخی از این افراد دارای اختلالات خانوادگی، اختلال درخوردن ، میگرن یا اختلال خواب هستند. برخی از آنها از اختلالات رفتاری مانند ناخن جویدن ، کندن مو ، یا اعتیاد به سیگار رنج می برند. و سرانجام برخی دیگر برای حل اختلافات خانوادگی یا مشکلات نوجوانان شان به من مراجعه می کنند. هدف اکثر افرادی که به من مراجعه می کنند کسب آرامش ، رهایی از رنج، داشتن یک زندگی عادی و موفق است."
Masoudeh Honarian, Counsellor
Counsellor, PhD
Verified by Psychology Today
" مسعوده هنریان، دکتری تخصصی روانشناسی مشاوره، عضو رسمی سازمان نظام روانشناسی و مشاوره ایران و انجمن روان درمانگران انتاریو با 16 سال تجربه کاری و متخصص در روشهای: درمان شناختی- رفتاری ، طرحواره درمانی ، رفتار درمانی دیالکتیک و هیبنوتیزم می تواند به شما در زمینه های زیر کمک کند"
(647) 696-0757
Verified
View
" مسعوده هنریان، دکتری تخصصی روانشناسی مشاوره، عضو رسمی سازمان نظام روانشناسی و مشاوره ایران و انجمن روان درمانگران انتاریو با 16 سال تجربه کاری و متخصص در روشهای: درمان شناختی- رفتاری ، طرحواره درمانی ، رفتار درمانی دیالکتیک و هیبنوتیزم می تواند به شما در زمینه های زیر کمک کند"
Maryam Ashkan, Registered Psychotherapist
Registered Psychotherapist, MA., RP
Verified by Psychology Today
Toronto, Ontario M2R
(289) 807-1186
Verified
Toronto, Ontario M2R
View
Hossein Abdollahi Sani, Registered Psychotherapist
Registered Psychotherapist, MD(IMG), CRPO, OACCPP
Verified by Psychology Today
"رواندرمانگر ،عضوانجمن رواندرمانگران انتاریو. دارای تخصص روانپزشکی ازایران دارای بیش از15سال سابقه رواندرمانی ومشاوره برای 1-مشاوره وآموزش هنررابطه ومشکلات ارتباطی زوج ها 2-مشاوره وآموزش ارتباط با فرزندان وهنرفرزند پروری 3- آموزش هنرخودشناسی وخودآگاهی وارتقا سطح خوشحالی و رضایت اززندگی 4-رواندرمانی برای اضطراب, افسردگی ووسواس 5- رواندرمانی ومشاوره اختلالات جنسی آقایان وخانم ها 6-رواندرمانی دردهای مزمن 7-آموزش غلبه برترس واضطراب/ترس رانندگی/اضطراب امتحان 8-اعنماد به نفس وجرئت مندی 9-مشکلات ارتباطی خانواده 10-رواندرمانی اغتیاد "
(289) 807-0631
Verified
View
"رواندرمانگر ،عضوانجمن رواندرمانگران انتاریو. دارای تخصص روانپزشکی ازایران دارای بیش از15سال سابقه رواندرمانی ومشاوره برای 1-مشاوره وآموزش هنررابطه ومشکلات ارتباطی زوج ها 2-مشاوره وآموزش ارتباط با فرزندان وهنرفرزند پروری 3- آموزش هنرخودشناسی وخودآگاهی وارتقا سطح خوشحالی و رضایت اززندگی 4-رواندرمانی برای اضطراب, افسردگی ووسواس 5- رواندرمانی ومشاوره اختلالات جنسی آقایان وخانم ها 6-رواندرمانی دردهای مزمن 7-آموزش غلبه برترس واضطراب/ترس رانندگی/اضطراب امتحان 8-اعنماد به نفس وجرئت مندی 9-مشکلات ارتباطی خانواده 10-رواندرمانی اغتیاد "
Lia Khalili, Registered Psychotherapist (Qualifying)
Registered Psychotherapist (Qualifying), RP(Q), MA
Verified by Psychology Today
"پدر و مادر شدن یکی از مهیج ترین اوقات زندگی یک فرد است. با این وجود، والدین با چالش هایی روبرو هستند که می تواند غافلگیر کننده و حتی ناامیدکننده باشد. با بیش از ده سال تجربه روان درمانی با کودکان و نوجوانان، می توانم شما را برای درک فرزندان خود و ورود به دنیای آنها همراهی کنم. با توجه به اهمیت تأثیر سال های اولیه زندگی، به کودکان کمک می کنم تا بر مشکلات غلبه کرده و مهارت های جدید را برای داشتن آینده روشن تر اکتساب کنند. روش درمانی اینجانب مبتنی بر بازی می باشد که به آسانی کودکان را به همکاری بیشتر ترغیب کرده و رسیدن به اهداف درمانی را تسهیل می کند. "
(289) 807-0818
Verified
View
"پدر و مادر شدن یکی از مهیج ترین اوقات زندگی یک فرد است. با این وجود، والدین با چالش هایی روبرو هستند که می تواند غافلگیر کننده و حتی ناامیدکننده باشد. با بیش از ده سال تجربه روان درمانی با کودکان و نوجوانان، می توانم شما را برای درک فرزندان خود و ورود به دنیای آنها همراهی کنم. با توجه به اهمیت تأثیر سال های اولیه زندگی، به کودکان کمک می کنم تا بر مشکلات غلبه کرده و مهارت های جدید را برای داشتن آینده روشن تر اکتساب کنند. روش درمانی اینجانب مبتنی بر بازی می باشد که به آسانی کودکان را به همکاری بیشتر ترغیب کرده و رسیدن به اهداف درمانی را تسهیل می کند. "
Marta Evans, Registered Psychotherapist
Registered Psychotherapist, RP, MEd, CCC
Verified by Psychology Today
"Are you looking for a safe place to share your story and life experience, while receiving guidance to help address feelings of being stuck or dissatisfied? I am a Registered Psychotherapist and Canadian Certified Counsellor with a Masters degree in Counselling Psychology. I have spent over 20 years assisting people in the mental health, cancer care, and healthcare fields. I take a holistic approach to therapy that is empathetic, caring, and sensitive (with some appropriate humour at times)."
(866) 650-9018
Verified
View
"Are you looking for a safe place to share your story and life experience, while receiving guidance to help address feelings of being stuck or dissatisfied? I am a Registered Psychotherapist and Canadian Certified Counsellor with a Masters degree in Counselling Psychology. I have spent over 20 years assisting people in the mental health, cancer care, and healthcare fields. I take a holistic approach to therapy that is empathetic, caring, and sensitive (with some appropriate humour at times)."
Karen B. Dougherty, Registered Psychotherapist
Registered Psychotherapist, MA, RP
Verified by Psychology Today
Toronto, Ontario M4V
"Anxiety, depression, panic attacks, problems in decision-making, feelings of "stuckness," relationship and career issues. Coping with divorce, death, trauma, loss, abuse. I help identify--and change--harmful patterns in relationships, school, work, and life."
(844) 898-2875
Verified
Toronto, Ontario M4V
View
"Anxiety, depression, panic attacks, problems in decision-making, feelings of "stuckness," relationship and career issues. Coping with divorce, death, trauma, loss, abuse. I help identify--and change--harmful patterns in relationships, school, work, and life."
Zell Dharsee, Registered Psychotherapist
Registered Psychotherapist, MA, RP
Verified by Psychology Today
Toronto, Ontario M4W
"Having worked in many different fields of Psychotherapy, I’ve developed an appreciation for holistic approaches to well-being. It’s not easy to break free from the patterns and anxieties that have held you back. My goal is to help you get unstuck by gaining new insights, developing new coping skills, and to ultimately build resilience."
(647) 490-1535 x1
Verified
Toronto, Ontario M4W
View
"Having worked in many different fields of Psychotherapy, I’ve developed an appreciation for holistic approaches to well-being. It’s not easy to break free from the patterns and anxieties that have held you back. My goal is to help you get unstuck by gaining new insights, developing new coping skills, and to ultimately build resilience."
Robyn Dale, Registered Psychotherapist
Registered Psychotherapist, RP, BA
Verified by Psychology Today
Toronto, Ontario M6G
"We’re not meant to struggle alone. Feeling lost, anxious, more sad than ok, more angry than ok, not having a sense of who you are, not feeling much at all – these are difficult human experiences. For many of us, emotions can be frightening and overwhelming, hard to connect to and identify. Substance abuse (alcohol/drugs), food addiction, disordered eating, depression and anxiety are deeply connected to what’s happening in our inner world and are symptoms of the emotional pain, sadness and possible trauma that we might be living with and desperately trying not to feel. "
(647) 933-2952
Verified
Toronto, Ontario M6G
View
"We’re not meant to struggle alone. Feeling lost, anxious, more sad than ok, more angry than ok, not having a sense of who you are, not feeling much at all – these are difficult human experiences. For many of us, emotions can be frightening and overwhelming, hard to connect to and identify. Substance abuse (alcohol/drugs), food addiction, disordered eating, depression and anxiety are deeply connected to what’s happening in our inner world and are symptoms of the emotional pain, sadness and possible trauma that we might be living with and desperately trying not to feel. "
Jennifer Liesen, Registered Psychotherapist
Registered Psychotherapist, BSc-Psy, MSc-MHC
Verified by Psychology Today
"*ACCEPTING NEW CLIENTS Jennifer approaches counselling from a Humanistic-Existential theoretical orientation. She demonstrates unconditional positive regard, openness, acceptance, honesty, and genuine empathy to promote a safe and trusting therapeutic relationship. She aspires for a collaborative, strength-based approach utilizing empirically supported theories and techniques. She is sensitive to serving the unique needs of culturally diverse populations. She believes her clients are the experts of their personal experiences and assists in exploring their concerns within the client's individual level of comfort."
(613) 801-5455
Verified
"*ACCEPTING NEW CLIENTS Jennifer approaches counselling from a Humanistic-Existential theoretical orientation. She demonstrates unconditional positive regard, openness, acceptance, honesty, and genuine empathy to promote a safe and trusting therapeutic relationship. She aspires for a collaborative, strength-based approach utilizing empirically supported theories and techniques. She is sensitive to serving the unique needs of culturally diverse populations. She believes her clients are the experts of their personal experiences and assists in exploring their concerns within the client's individual level of comfort."
Alessia Ottaviani, Registered Psychotherapist (Qualifying)
Registered Psychotherapist (Qualifying), B.A., Dipl., R.P.(Q)
Verified by Psychology Today
Toronto, Ontario M5R
"You are struggling to keep it all together. Life's challenges keep you feeling overwhelmed, stuck and confused, like heavy boulders are in your way. Perhaps, something in your life isn’t working, and you want to know how to improve. You are smart, resilient and determined to make the changes needed to get the most out of your life. I am a firm believer that you hold the answers you are searching for. My expertise in psychotherapy allows me to shine a light on the parts of your life that have been ignored or forgotten. I will guide and support you in gaining clarity and self-awareness to facilitate the changes you are searching for."
(647) 800-4739
Verified
Toronto, Ontario M5R
View
"You are struggling to keep it all together. Life's challenges keep you feeling overwhelmed, stuck and confused, like heavy boulders are in your way. Perhaps, something in your life isn’t working, and you want to know how to improve. You are smart, resilient and determined to make the changes needed to get the most out of your life. I am a firm believer that you hold the answers you are searching for. My expertise in psychotherapy allows me to shine a light on the parts of your life that have been ignored or forgotten. I will guide and support you in gaining clarity and self-awareness to facilitate the changes you are searching for."
Kennedy McLean, Registered Psychotherapist (Qualifying)
Registered Psychotherapist (Qualifying), MA, CCTP
Verified by Psychology Today
"You have the material things that “should” make you happy but you don't feel that way. You are tired, overwhelmed, irritable and depressed. You don't feel like the people in your life really understand, they expect you to be strong and that everything is fine. You feel alone and don't know who to turn to. "
(647) 557-3171
Verified
View
"You have the material things that “should” make you happy but you don't feel that way. You are tired, overwhelmed, irritable and depressed. You don't feel like the people in your life really understand, they expect you to be strong and that everything is fine. You feel alone and don't know who to turn to. "
Deborah Anne MacDonald, Registered Psychotherapist
Registered Psychotherapist, RP, RPC, MPCC, ATC
Verified by Psychology Today
Whitby, Ontario L1N
"Within my practice I welcome individuals, families and couples and groups. My collaborative therapeutic approach is tailored to the specific needs of my client's as opposed to a prescriptive pre-determined formula. I work with people with varied backgrounds and life experiences. Each client; be they a family, a couple or an individual is treated with respect and viewed as unique. Therapy and counselling can be sometimes be difficult; but can also be tremendously rewarding. I strive to provide a supportive, safe, comfortable environment that allows client's to work towards their therapy goals"
(855) 997-6841
Verified
Whitby, Ontario L1N
View
"Within my practice I welcome individuals, families and couples and groups. My collaborative therapeutic approach is tailored to the specific needs of my client's as opposed to a prescriptive pre-determined formula. I work with people with varied backgrounds and life experiences. Each client; be they a family, a couple or an individual is treated with respect and viewed as unique. Therapy and counselling can be sometimes be difficult; but can also be tremendously rewarding. I strive to provide a supportive, safe, comfortable environment that allows client's to work towards their therapy goals"
Samir Girguis, Registered Psychotherapist
Registered Psychotherapist, MDiv, RP
Verified by Psychology Today
"We all want to be happy, enjoy life, feel good, and have successful career and healthy relationships. Unfortunately, we sometimes experience trauma or severe life stressors. When this happens; it is not uncommon for our lives to unravel; happiness and enjoyment are then replaced by sadness, emotional pain, frustration and loneliness. We feel hurt and want relief."
(289) 768-7803
Verified
View
"We all want to be happy, enjoy life, feel good, and have successful career and healthy relationships. Unfortunately, we sometimes experience trauma or severe life stressors. When this happens; it is not uncommon for our lives to unravel; happiness and enjoyment are then replaced by sadness, emotional pain, frustration and loneliness. We feel hurt and want relief."
Renee Ritter - Toronto Child Therapist, Clinical Social Work/Therapist
Clinical Social Work/Therapist, Dip, BA, MSW, RSW
Verified by Psychology Today
Toronto, Ontario M5N
"Sunspring Counselling specializes in psychotherapy for children, adolescents, and parents' own healing journey. You want your child to have the best opportunity to thrive in life, yet you may see them struggling at home or school. For yourself, you want to shift patterns that are blocking you from making the progress and enjoying life. I help when anxiety and emotions, relationships, trauma or past experiences, inattention, learning, behaviour, and school or work concerns are holding your child or yourself back. Join me on a path toward reaching greater confidence, personal success, and realizing one’s true potential."
(647) 812-8865
Verified
Toronto, Ontario M5N
View
"Sunspring Counselling specializes in psychotherapy for children, adolescents, and parents' own healing journey. You want your child to have the best opportunity to thrive in life, yet you may see them struggling at home or school. For yourself, you want to shift patterns that are blocking you from making the progress and enjoying life. I help when anxiety and emotions, relationships, trauma or past experiences, inattention, learning, behaviour, and school or work concerns are holding your child or yourself back. Join me on a path toward reaching greater confidence, personal success, and realizing one’s true potential."
Ashley Hurst, Registered Psychotherapist (Qualifying)
Registered Psychotherapist (Qualifying), MACP, OACCPP
Verified by Psychology Today
London, Ontario N6C
"Having an individual share their personal story is incredibly meaningful to me, and I consider it a true honour to do this work. Life offers us up challenges and often times we need a little support navigating these challenges. I see my approach as being integrative, collaborative, and about true connection. I want my clients to feel seen, heard, validated, and understood in whatever they are feeling and experiencing. I want to be a part of moving towards a place of true joy and peace. I am a Registered Psychotherapist (Qualifying), and have been working for the past 5 years supporting and guiding my clients. "
(226) 641-6631
Verified
London, Ontario N6C
View
"Having an individual share their personal story is incredibly meaningful to me, and I consider it a true honour to do this work. Life offers us up challenges and often times we need a little support navigating these challenges. I see my approach as being integrative, collaborative, and about true connection. I want my clients to feel seen, heard, validated, and understood in whatever they are feeling and experiencing. I want to be a part of moving towards a place of true joy and peace. I am a Registered Psychotherapist (Qualifying), and have been working for the past 5 years supporting and guiding my clients. "
Rob Peach, Clinical Social Work/Therapist
Clinical Social Work/Therapist, MSW, RSW
Verified by Psychology Today
Toronto, Ontario M5H
" Have you lost interest in or desire to be sexual with your partners? Does sexual intimacy cause you to experience anxiety about your ability to maintain an erection or cause you worries that you may be unable to satisfy your partners? Are you concerned about your ability to maintain arousal during intimacy or enjoy successful sexual encounters? Or, do you experience conflict over what you find erotic and does this conflict impact your ability to approach sex with confidence? If you find yourself saying 'yes' the these questions, treatment with a qualified and experienced sex therapist may be helpful for you."
(416) 575-2370
Verified
Toronto, Ontario M5H
View
" Have you lost interest in or desire to be sexual with your partners? Does sexual intimacy cause you to experience anxiety about your ability to maintain an erection or cause you worries that you may be unable to satisfy your partners? Are you concerned about your ability to maintain arousal during intimacy or enjoy successful sexual encounters? Or, do you experience conflict over what you find erotic and does this conflict impact your ability to approach sex with confidence? If you find yourself saying 'yes' the these questions, treatment with a qualified and experienced sex therapist may be helpful for you."
Chris Chmielewski, Clinical Social Work/Therapist
Clinical Social Work/Therapist, MA, MSW, RSW
Verified by Psychology Today
London, Ontario N6A
"PSYCHOTHERAPY, COUNSELLING: FAMILY, CHILD, YOUTH, COUPLE-MARITAL, INDIVIDUAL; CONSULTATION; 'LIFE COACHING'. My background is 40years extensive practice experience and continued learning. Expertise: all relationship concerns, including parenting preparation; separation-divorce. Also, recovery/healing from emotional hurts, losses, trauma. Such events, especially in early years, can instill persistent insecurity, fears, loneliness and grief, causing troubled inner-life and distressed relationships... Keeping us from our core resilient nature where we hold strong potentials to be more emotionally open, creative, confident, realistic/effective persons. I mainly address: Social anxiety, oppression, conflict, shame/guilt, anger, sadness-depression; Addictions/overdependencies; Intimacy, sexuality, communication, identity-'personality' issues; Employment, education, selfcare goals."
(855) 449-3207
Verified
London, Ontario N6A
View
"PSYCHOTHERAPY, COUNSELLING: FAMILY, CHILD, YOUTH, COUPLE-MARITAL, INDIVIDUAL; CONSULTATION; 'LIFE COACHING'. My background is 40years extensive practice experience and continued learning. Expertise: all relationship concerns, including parenting preparation; separation-divorce. Also, recovery/healing from emotional hurts, losses, trauma. Such events, especially in early years, can instill persistent insecurity, fears, loneliness and grief, causing troubled inner-life and distressed relationships... Keeping us from our core resilient nature where we hold strong potentials to be more emotionally open, creative, confident, realistic/effective persons. I mainly address: Social anxiety, oppression, conflict, shame/guilt, anger, sadness-depression; Addictions/overdependencies; Intimacy, sexuality, communication, identity-'personality' issues; Employment, education, selfcare goals."

Refine Results

Online Therapy


Family Conflict Counsellors
How to resolve conflict in New Hamburg.

Try these counsellors to find help with conflict in New Hamburg. Family conflict or conflict in the family in New Hamburg can be the cause of stress and unhappiness sometimes leading to family break-ups or separation. Working to resolve conflicts or conflicts in the family can be helped by a family counsellor experienced in conflict counselling. counsellors are highly skilled at handling conflict with children, conflict between parents and children, or parent child conflicts. Conflict in marriage or marital conflict is also a reason for seeking help in New Hamburg. As are work family conflicts or family business conflict. The cause of family conflicts varies but can become apparent through reflection on family dynamics and help from professional conflict therapy in New Hamburg. Dealing with unresolved conflict requires resilience, first to acknowledge its existence and then to build trust between the family members affected in pursuit of conflict resolution.

How can I tell if a therapist is right for me?
Therapists in New Hamburg are able to work with a wide range of issues.

For example, if you're seeking a marriage counsellor in New Hamburg you'll find that most therapists are trained in marriage counselling or couples counselling in New Hamburg and couples therapy. And they welcome families for family counselling in New Hamburg or family therapy in New Hamburg.


All Ontario Counsellors by Last Name: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z