Area auto widened to Ontario - no Emotional Disturbance Counsellors were found in Troy, ON
No matches for Emotional Disturbance Counsellors in Ontario - try other Counsellors below
Maryam Ashkan, Registered Psychotherapist
Registered Psychotherapist, MA., RP
Verified by Psychology Today
Toronto, Ontario M2R
(289) 807-1186
Verified
Toronto, Ontario M2R
View
Saed Ahmadi : Phd. Oaccpp. Apa. Yoga Therapist (Gold), Registered Psychotherapist (Qualifying)
Registered Psychotherapist (Qualifying)
Verified by Psychology Today
Toronto, Ontario M2N
"مراجعین به من معمولاً کسانی هستند که از مشکلات روحی و بیماریهایی مانند اضطراب ، افسردگی ، پرخاشگری، افکار منفی آزار دهنده یا برخی مشکلات روان ـ تنی رنج می برند. برخی از این افراد دارای اختلالات خانوادگی، اختلال درخوردن ، میگرن یا اختلال خواب هستند. برخی از آنها از اختلالات رفتاری مانند ناخن جویدن ، کندن مو ، یا اعتیاد به سیگار رنج می برند. و سرانجام برخی دیگر برای حل اختلافات خانوادگی یا مشکلات نوجوانان شان به من مراجعه می کنند. هدف اکثر افرادی که به من مراجعه می کنند کسب آرامش ، رهایی از رنج، داشتن یک زندگی عادی و موفق است."
(289) 514-1861
Verified
Toronto, Ontario M2N
View
"مراجعین به من معمولاً کسانی هستند که از مشکلات روحی و بیماریهایی مانند اضطراب ، افسردگی ، پرخاشگری، افکار منفی آزار دهنده یا برخی مشکلات روان ـ تنی رنج می برند. برخی از این افراد دارای اختلالات خانوادگی، اختلال درخوردن ، میگرن یا اختلال خواب هستند. برخی از آنها از اختلالات رفتاری مانند ناخن جویدن ، کندن مو ، یا اعتیاد به سیگار رنج می برند. و سرانجام برخی دیگر برای حل اختلافات خانوادگی یا مشکلات نوجوانان شان به من مراجعه می کنند. هدف اکثر افرادی که به من مراجعه می کنند کسب آرامش ، رهایی از رنج، داشتن یک زندگی عادی و موفق است."
Better Life Counselling Center, Clinical Social Work/Therapist
Clinical Social Work/Therapist, MA, RP, MSW, RSW
Verified by Psychology Today
"شهرزاد حضرتی روان درمان و مددکار اجتماعی ثبت شده در استان انتاريو، عضو انجمن روان درمانی کانادا با سالها تجربه در زمینه مشاوره به افراد، زوج ها و خانواده ها است که با مشکلات روحی مانند افسردگی، اضطراب، مشکلات ارتباطی و مشکلات والدین مواجه هستند"
(647) 726-2999
Verified
View
"شهرزاد حضرتی روان درمان و مددکار اجتماعی ثبت شده در استان انتاريو، عضو انجمن روان درمانی کانادا با سالها تجربه در زمینه مشاوره به افراد، زوج ها و خانواده ها است که با مشکلات روحی مانند افسردگی، اضطراب، مشکلات ارتباطی و مشکلات والدین مواجه هستند"
Masoudeh Honarian, Counsellor
Counsellor, PhD
Verified by Psychology Today
" مسعوده هنریان، دکتری تخصصی روانشناسی مشاوره، عضو رسمی سازمان نظام روانشناسی و مشاوره ایران و انجمن روان درمانگران انتاریو با 16 سال تجربه کاری و متخصص در روشهای: درمان شناختی- رفتاری ، طرحواره درمانی ، رفتار درمانی دیالکتیک و هیبنوتیزم می تواند به شما در زمینه های زیر کمک کند"
(647) 696-0757
Verified
View
" مسعوده هنریان، دکتری تخصصی روانشناسی مشاوره، عضو رسمی سازمان نظام روانشناسی و مشاوره ایران و انجمن روان درمانگران انتاریو با 16 سال تجربه کاری و متخصص در روشهای: درمان شناختی- رفتاری ، طرحواره درمانی ، رفتار درمانی دیالکتیک و هیبنوتیزم می تواند به شما در زمینه های زیر کمک کند"
Lia Khalili, Registered Psychotherapist (Qualifying)
Registered Psychotherapist (Qualifying), RP(Q), MA
Verified by Psychology Today
"پدر و مادر شدن یکی از مهیج ترین اوقات زندگی یک فرد است. با این وجود، والدین با چالش هایی روبرو هستند که می تواند غافلگیر کننده و حتی ناامیدکننده باشد. با بیش از ده سال تجربه روان درمانی با کودکان و نوجوانان، می توانم شما را برای درک فرزندان خود و ورود به دنیای آنها همراهی کنم. با توجه به اهمیت تأثیر سال های اولیه زندگی، به کودکان کمک می کنم تا بر مشکلات غلبه کرده و مهارت های جدید را برای داشتن آینده روشن تر اکتساب کنند. روش درمانی اینجانب مبتنی بر بازی می باشد که به آسانی کودکان را به همکاری بیشتر ترغیب کرده و رسیدن به اهداف درمانی را تسهیل می کند. "
(289) 807-0818
Verified
View
"پدر و مادر شدن یکی از مهیج ترین اوقات زندگی یک فرد است. با این وجود، والدین با چالش هایی روبرو هستند که می تواند غافلگیر کننده و حتی ناامیدکننده باشد. با بیش از ده سال تجربه روان درمانی با کودکان و نوجوانان، می توانم شما را برای درک فرزندان خود و ورود به دنیای آنها همراهی کنم. با توجه به اهمیت تأثیر سال های اولیه زندگی، به کودکان کمک می کنم تا بر مشکلات غلبه کرده و مهارت های جدید را برای داشتن آینده روشن تر اکتساب کنند. روش درمانی اینجانب مبتنی بر بازی می باشد که به آسانی کودکان را به همکاری بیشتر ترغیب کرده و رسیدن به اهداف درمانی را تسهیل می کند. "
Hossein Abdollahi Sani, Registered Psychotherapist
Registered Psychotherapist, MD(IMG), CRPO, OACCPP
Verified by Psychology Today
"رواندرمانگر ،عضوانجمن رواندرمانگران انتاریو. دارای تخصص روانپزشکی ازایران دارای بیش از15سال سابقه رواندرمانی ومشاوره برای 1-مشاوره وآموزش هنررابطه ومشکلات ارتباطی زوج ها 2-مشاوره وآموزش ارتباط با فرزندان وهنرفرزند پروری 3- آموزش هنرخودشناسی وخودآگاهی وارتقا سطح خوشحالی و رضایت اززندگی 4-رواندرمانی برای اضطراب, افسردگی ووسواس 5- رواندرمانی ومشاوره اختلالات جنسی آقایان وخانم ها 6-رواندرمانی دردهای مزمن 7-آموزش غلبه برترس واضطراب/ترس رانندگی/اضطراب امتحان 8-اعنماد به نفس وجرئت مندی 9-مشکلات ارتباطی خانواده 10-رواندرمانی اغتیاد "
(289) 807-0631
Verified
View
"رواندرمانگر ،عضوانجمن رواندرمانگران انتاریو. دارای تخصص روانپزشکی ازایران دارای بیش از15سال سابقه رواندرمانی ومشاوره برای 1-مشاوره وآموزش هنررابطه ومشکلات ارتباطی زوج ها 2-مشاوره وآموزش ارتباط با فرزندان وهنرفرزند پروری 3- آموزش هنرخودشناسی وخودآگاهی وارتقا سطح خوشحالی و رضایت اززندگی 4-رواندرمانی برای اضطراب, افسردگی ووسواس 5- رواندرمانی ومشاوره اختلالات جنسی آقایان وخانم ها 6-رواندرمانی دردهای مزمن 7-آموزش غلبه برترس واضطراب/ترس رانندگی/اضطراب امتحان 8-اعنماد به نفس وجرئت مندی 9-مشکلات ارتباطی خانواده 10-رواندرمانی اغتیاد "
Noushin Khasteganan, Drug & Alcohol Counsellor
Drug & Alcohol Counsellor, MD, CCAC
Verified by Psychology Today
" من نوشین خستگانان در سال 1375 در رشته پزشکی از دانشگاه علوم پزشکی گیلان فارغ التحصیل شدم. از سال 1379 دوره های درمان اعتیاد را در رانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران ومرکزملی مطالعات اعتیاد ایران گذراندم و اقدام به تاسیس کلینیک متادون نمودم. از ان تاریخ بمدت ۱۵ سال بعنوان پزشک درمانگر اعتیاد در مراکز بستری- سرپایی- اجتماع درمان- مدارو مراکزدرمان اعتیاد گذری مشغول فعالیت بودم. "
(289) 809-6172
Verified
View
" من نوشین خستگانان در سال 1375 در رشته پزشکی از دانشگاه علوم پزشکی گیلان فارغ التحصیل شدم. از سال 1379 دوره های درمان اعتیاد را در رانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران ومرکزملی مطالعات اعتیاد ایران گذراندم و اقدام به تاسیس کلینیک متادون نمودم. از ان تاریخ بمدت ۱۵ سال بعنوان پزشک درمانگر اعتیاد در مراکز بستری- سرپایی- اجتماع درمان- مدارو مراکزدرمان اعتیاد گذری مشغول فعالیت بودم. "
Alexandra Marino, Registered Psychotherapist
Registered Psychotherapist, RP, MA
Verified by Psychology Today
London, Ontario N6B
"I know the idea of therapy can be scary, overwhelming and even intimidating. I absolutely understand and acknowledge the feeling of awkwardness that some may have towards therapy. This understanding enables me to be genuine within my work. I am goal-oriented & mindful within my approach. Whether you are feeling weighed down by feelings of sadness, anxiety, emotional baggage, distress or general angst, it is my goal that within our work together you will overcome emotional debris, make use of newfound coping skills & restore your sense of purpose. Please feel free to just come as you are, our time together will be entirely for you. "
(226) 400-1108
Verified
London, Ontario N6B
View
"I know the idea of therapy can be scary, overwhelming and even intimidating. I absolutely understand and acknowledge the feeling of awkwardness that some may have towards therapy. This understanding enables me to be genuine within my work. I am goal-oriented & mindful within my approach. Whether you are feeling weighed down by feelings of sadness, anxiety, emotional baggage, distress or general angst, it is my goal that within our work together you will overcome emotional debris, make use of newfound coping skills & restore your sense of purpose. Please feel free to just come as you are, our time together will be entirely for you. "
Mackenzie Clark, Registered Psychotherapist (Qualifying)
Registered Psychotherapist (Qualifying), RP, MA, BA
Verified by Psychology Today
"Are you looking for a therapist who is easy going and compassionate? It is my priority is that you feel comfortable and safe in therapy. I can offer a trusting environment for you to be open and honest. I recognize the vulnerability it takes to reach out for support, and I commend you for your bravery. My practice is based on the premise that we all cope better together, instead of suffering alone. Together, you and I can begin to explore your struggles and areas of distress. I can offer both life coaching or structured treatment plans. "
(613) 777-9367
Verified
View
"Are you looking for a therapist who is easy going and compassionate? It is my priority is that you feel comfortable and safe in therapy. I can offer a trusting environment for you to be open and honest. I recognize the vulnerability it takes to reach out for support, and I commend you for your bravery. My practice is based on the premise that we all cope better together, instead of suffering alone. Together, you and I can begin to explore your struggles and areas of distress. I can offer both life coaching or structured treatment plans. "
Ruth Kerr ~ Life Coach, Therapist in training
BSc.
Verified by Psychology Today
Guelph, Ontario N1G
"Feeling overwhelmed? Just choosing which therapist to see is an experience in information overload! Trying to make a 'logical' decision about an emotional issue emphasizes a big 'split' inside of us: Head v. Heart! In our work together, instead of focusing on changing behavioural patterns and thoughts, we'll bring extra support to your heart as a way of creating balance and reducing the divide between thoughts and feelings. Which sounds simple and maybe even a bit 'cheezy', right? I understand. I believe it only because I've experienced dramatic shifts in myself by undergoing Gestalt Therapy and combining it with a sensation awareness practice."
(647) 492-5922
Verified
Guelph, Ontario N1G
View
"Feeling overwhelmed? Just choosing which therapist to see is an experience in information overload! Trying to make a 'logical' decision about an emotional issue emphasizes a big 'split' inside of us: Head v. Heart! In our work together, instead of focusing on changing behavioural patterns and thoughts, we'll bring extra support to your heart as a way of creating balance and reducing the divide between thoughts and feelings. Which sounds simple and maybe even a bit 'cheezy', right? I understand. I believe it only because I've experienced dramatic shifts in myself by undergoing Gestalt Therapy and combining it with a sensation awareness practice."
Jared French, Psychologist
Psychologist, Ph.D., C.Psych
Verified by Psychology Today
London, Ontario N6C
"Hello, I'm Dr. Jared French. I am a Registered Psychologist who provides individual and group psychotherapy to adults (18+) to address a range of mental health concerns and everyday life challenges. When working with clients I privilege people’s strengths in defining the problem(s), setting goals, and working towards solutions, growth, and change."
(226) 270-7251
Verified
London, Ontario N6C
View
"Hello, I'm Dr. Jared French. I am a Registered Psychologist who provides individual and group psychotherapy to adults (18+) to address a range of mental health concerns and everyday life challenges. When working with clients I privilege people’s strengths in defining the problem(s), setting goals, and working towards solutions, growth, and change."
Carolyn Gibson Smith, Clinical Social Work/Therapist
Clinical Social Work/Therapist, BSc Psy, MSW, RSW
Verified by Psychology Today
Toronto, Ontario M6R
"Investing in understanding yourself — what makes you unique, what makes you strong, and how you may hold yourself back — is one of the greatest gifts you can give yourself. Self-awareness is like a super-power — it doesn’t solve all life’s problems, but it gives you ways of navigating challenges that make you more likely land well. Whether you are looking for quick tools to help shift your mood, or longer-term support for charting a course through a major life transition, or puzzling through challenges with grief, family, relationships or work, I feel privileged to support your success and be and a part of your story."
(647) 952-6862
Verified
Toronto, Ontario M6R
View
"Investing in understanding yourself — what makes you unique, what makes you strong, and how you may hold yourself back — is one of the greatest gifts you can give yourself. Self-awareness is like a super-power — it doesn’t solve all life’s problems, but it gives you ways of navigating challenges that make you more likely land well. Whether you are looking for quick tools to help shift your mood, or longer-term support for charting a course through a major life transition, or puzzling through challenges with grief, family, relationships or work, I feel privileged to support your success and be and a part of your story."
Lori Lynn Lanktree, Clinical Social Work/Therapist
Clinical Social Work/Therapist, MSW, RSW
Verified by Psychology Today
Meaford, Ontario N4L
"We all know life can have its up's and down's. I am here to help you deal with some of the more challenging times. I am caring and compassionate, while at the same time I am balanced at providing counselling that is focused on your goals. This ensures that you come away feeling like you are making change and healing happen in your life. I am also open minded and non-judgmental. "
(249) 500-8920
Verified
Meaford, Ontario N4L
View
"We all know life can have its up's and down's. I am here to help you deal with some of the more challenging times. I am caring and compassionate, while at the same time I am balanced at providing counselling that is focused on your goals. This ensures that you come away feeling like you are making change and healing happen in your life. I am also open minded and non-judgmental. "
Mental Health Support,
Guelph, Ontario N1E
"I counsel and support individuals, couples and families who feel stuck in life or who have mental health or marriage issues. Anxiety, depression, addiction and family issues are my main focus. My training in social work, addictions, family therapy and personal experience enables me to help families support each other. Mental health issues have been part of my life and our families. We know from experience what helps us recover."
(844) 494-6791
Guelph, Ontario N1E
View
"I counsel and support individuals, couples and families who feel stuck in life or who have mental health or marriage issues. Anxiety, depression, addiction and family issues are my main focus. My training in social work, addictions, family therapy and personal experience enables me to help families support each other. Mental health issues have been part of my life and our families. We know from experience what helps us recover."
Gregory Rokhlenko, Registered Psychotherapist (Qualifying)
Registered Psychotherapist (Qualifying), MEd, MA
Verified by Psychology Today
Toronto, Ontario M6C
"If you are looking for a supportive environment in which to tackle your mental health concerns, I offer a non-judgmental space where you will be accepted unconditionally. I believe therapy is a relationship of equals. While I bring expertise on trekking through difficult mental and emotional terrain, you know the lay of the land of your lived experiences and choose the goals of this journey. I use an integrative approach, drawing from a range of therapies to help you process emotions, change unhelpful thinking patterns, build a positive relationship with your body and self, and live a life that is in line with your values."
(647) 503-4551
Verified
Toronto, Ontario M6C
View
"If you are looking for a supportive environment in which to tackle your mental health concerns, I offer a non-judgmental space where you will be accepted unconditionally. I believe therapy is a relationship of equals. While I bring expertise on trekking through difficult mental and emotional terrain, you know the lay of the land of your lived experiences and choose the goals of this journey. I use an integrative approach, drawing from a range of therapies to help you process emotions, change unhelpful thinking patterns, build a positive relationship with your body and self, and live a life that is in line with your values."
Ingrid Cryns,
RP, CBT, BES, BArch
Verified by Psychology Today
Toronto, Ontario M5R
"I offer a safe, non-judgmental, healing space, to help you understand your soul's unique journey. Do you feel stuck, in conflict or in a crisis? Are you feeling overwhelmed, anxious, or maybe defeated by depression? When you find that talk-only therapy is not shifting you, then you are ready to work at a deeper, core level, working with the implicit memory or history that is in your body. I am a guide that can help you to find your true soul essence and grounded authentic self. This form of body / soul healing and psycho-therapeutic inquiry can support you if you experience • Stress. A difficult life transition • Or a critical illness • Challenging relationships or communication problems • Self-esteem or self-image issues • Emotional or physical abuse • Depression, grief or loss • Despair, hopeless or stuck • Fear, anxiety or panic attacks • Difficulty to feel love, joy or pleasure • Addictions or shame • Accessing or managing anger, or affect regulation • Healthy boundary development or how to say ‘No’ • Emotional or physical trauma • PTSD symptoms • Disconnected or confused spirituality issues • Ungrounded spirituality."
(647) 691-4846 x1
Verified
Toronto, Ontario M5R
View
"I offer a safe, non-judgmental, healing space, to help you understand your soul's unique journey. Do you feel stuck, in conflict or in a crisis? Are you feeling overwhelmed, anxious, or maybe defeated by depression? When you find that talk-only therapy is not shifting you, then you are ready to work at a deeper, core level, working with the implicit memory or history that is in your body. I am a guide that can help you to find your true soul essence and grounded authentic self. This form of body / soul healing and psycho-therapeutic inquiry can support you if you experience • Stress. A difficult life transition • Or a critical illness • Challenging relationships or communication problems • Self-esteem or self-image issues • Emotional or physical abuse • Depression, grief or loss • Despair, hopeless or stuck • Fear, anxiety or panic attacks • Difficulty to feel love, joy or pleasure • Addictions or shame • Accessing or managing anger, or affect regulation • Healthy boundary development or how to say ‘No’ • Emotional or physical trauma • PTSD symptoms • Disconnected or confused spirituality issues • Ungrounded spirituality."
Head Family Counseling, Marriage & Family Therapist
Marriage & Family Therapist, BRS, MA
Verified by Psychology Today
Whitby, Ontario L1M
"Today you are one step closer to a new you where you feel empowered and on a positive path to growth and well-being. Our goal at Head Family counseling Center is to continue successfully helping clients experience real life. We offer professional, confidential and affordable counseling in person, online or by phone. We offer appointments during mornings afternoons, and evenings. Our goal is to help you uncover your true potential and lead a life that is worth celebrating. We look forward to working with you! www.headfamilycounseling.com."
(289) 927-2056
Verified
Whitby, Ontario L1M
View
"Today you are one step closer to a new you where you feel empowered and on a positive path to growth and well-being. Our goal at Head Family counseling Center is to continue successfully helping clients experience real life. We offer professional, confidential and affordable counseling in person, online or by phone. We offer appointments during mornings afternoons, and evenings. Our goal is to help you uncover your true potential and lead a life that is worth celebrating. We look forward to working with you! www.headfamilycounseling.com."
Brenda Bucci, Clinical Social Work/Therapist
Clinical Social Work/Therapist, MSW, RSW
Verified by Psychology Today
"For over 15 years, I have been working with children, youth and adults as they navigate a variety of relational difficulties. Often those who I have worked with are feeling disconnected, in conflict and stuck in patterns of relationships that they wish to make changes to. My focus has been in utilizing your strengths to develop more positive ways to engage with those in your life, empathically supporting insight to those patterns and finding successful strategies to managing stress and conflict as they arise. The emergence of neuropsychology and neurplasticity has illuminated therapy and parenting approaches. I weave this knowledge into my work to remind us all about the way the brain functions to understand our behaviour and reactions. This also leads us to understand those around us and why they behave the way they do, often helping to bridge the gap in disconnections or provide hope for change. "
(647) 694-7677
Verified
View
"For over 15 years, I have been working with children, youth and adults as they navigate a variety of relational difficulties. Often those who I have worked with are feeling disconnected, in conflict and stuck in patterns of relationships that they wish to make changes to. My focus has been in utilizing your strengths to develop more positive ways to engage with those in your life, empathically supporting insight to those patterns and finding successful strategies to managing stress and conflict as they arise. The emergence of neuropsychology and neurplasticity has illuminated therapy and parenting approaches. I weave this knowledge into my work to remind us all about the way the brain functions to understand our behaviour and reactions. This also leads us to understand those around us and why they behave the way they do, often helping to bridge the gap in disconnections or provide hope for change. "
Stefanie Goyert, Clinical Social Work/Therapist
Clinical Social Work/Therapist, MSW, RSW
Verified by Psychology Today
Dundas, Ontario L9H
"Whether you are "just" overwhelmed or stressed out, or are dealing with serious symptoms of depression or anxiety, I can help."
(289) 460-2318
Verified
Dundas, Ontario L9H
View
"Whether you are "just" overwhelmed or stressed out, or are dealing with serious symptoms of depression or anxiety, I can help."
Tracey Jastinder Mann, Clinical Social Work/Therapist
Clinical Social Work/Therapist, MSW, RSW
Verified by Psychology Today
Toronto, Ontario M6R
" I am a queer femme of colour who is working to support collective healing and liberation by offering individual counselling. My work is centred in an intersectional feminist approach to therapy drawing from somatics, narrative and evidence based practices. My approach is to support individuals to build upon existing strengths and daily practices to ensure that they have the tools to live their life in alignment with their own values and desires. I see my role as creating a container to support a person in developing deeper accountability and consent in their relationship with themselves and with others. "
(647) 696-1724
Verified
Toronto, Ontario M6R
View
" I am a queer femme of colour who is working to support collective healing and liberation by offering individual counselling. My work is centred in an intersectional feminist approach to therapy drawing from somatics, narrative and evidence based practices. My approach is to support individuals to build upon existing strengths and daily practices to ensure that they have the tools to live their life in alignment with their own values and desires. I see my role as creating a container to support a person in developing deeper accountability and consent in their relationship with themselves and with others. "

Refine Results

Online Therapy


Emotional Disturbance Counsellors
Emotional Disturbance in Troy-What is it?

Emotional disturbance is a catch-all term coined in education law and used by mental health professionals to describe students, children or teens having trouble at school. Emotional disturbance refers to:-

"...a condition exhibiting one or more of the following characteristics over a long period of time and to a marked degree that adversely affects a child's educational performance:

(A) An inability to learn that cannot be explained by intellectual, sensory, or health factors.
(B) An inability to build or maintain satisfactory interpersonal relationships with peers and teachers.
(C) Inappropriate types of behavior or feelings under normal circumstances.
(D) A general pervasive mood of unhappiness or depression.
(E) A tendency to develop physical symptoms or fears associated with personal or school problems."

Emotional disturbance in Troy and emotional disorders can be mild and reflect simply late learning or problems at home. Related conditions include kids who are on the autism spectrum or who have asperger's syndrome. If you're looking for help with emotional disturbance in Troy or for a Troy emotional disturbance Counsellor, these Counsellors provide help, emotional disturbance therapy, emotional disturbance counselling, and emotional disturbance treatment. They include Troy emotional disturbance Counsellors, emotional disturbance psychologists, emotional disturbance psychotherapists and emotional disturbance counsellors.

How can I tell if a therapist is right for me?
Therapists in Troy are able to work with a wide range of issues.

For example, if you're seeking a marriage counsellor in Troy you'll find that most therapists are trained in marriage counselling or couples counselling in Troy and couples therapy. And they welcome families for family counselling in Troy or family therapy in Troy.


All Ontario Counsellors by Last Name: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z