Aust-Viet Counselling and Consultancy

Counsellor, ACA-L1

Verified by Psychology Today
Aust-Viet Counselling and Consultancy, , Counsellor in Bass Hill
(02) 9053 4305 Website

Aust-Viet Counselling and Consultancy

Counsellor, ACA-L1


Location

Bass Hill, New South Wales 2197
Call Ms Phuong Phan
(02) 9053 4305

Nếu quý khách đang trong tình trạng Đau Khổ - Âu Lo - Bất An - Mất Ngũ và Rối như tơ vò vì những vấn đề nan giãi trong gia đình /cuộc sống, không ai thấu hiểu. Counselor Phương Phan sẽ giúp quý vị giãi quyết vấn đề, giãi tỏa áp lực qua 2 chương trình Tâm Vấn Liệu PhápTM và Tri Vấn Trợ PhápTM – Giúp Tâm An, Thân Khỏe và Trí Sáng -.Everyone is different, so individual depression, anxiety and problems are various in nature. My therapeutic and psychological Counselling program will be tailored flexibly & appropriately to meet your needs in problem solving and emotional recovery. Phuong Phan

Tâm Vấn TM & Tri Vấn TM là tên gọi riêng của hai liệu pháp mang tính nhân bản, linh hoạt và hữu hiệu được Phương Phan sáng tạo bằng sự kết nối tinh hoa các lý thuyết tâm lý ứng dụng. Basically but ideally, I apply integrated PC, CBT, SF, Goal-focused in mindful direction of empathy, emotional intelligence, rationality & positiveness

Hãy liên lạc Counsellor Phương Phan, chuyên gia Tâm Vấn và Tri Vấn TM, để được giãi thích thêm thông tin về liệu pháp và lấy Lịch Hẹn, 5 ngày trong tuần. Mọi thắc mắc sẽ được giãi đáp Tận Tình, vì Niềm Tin và Hạnh Phúc của khách hàng là Mục Tiêu của chúng tôi. Thông tin của khách hàng được Bảo Mật và An Toàn.

Qualifications

 • Years in Practice: 5 Years
 • Membership: Australian Counselling Association - Level 1 Member
 • Training: Counselling - 2012

Finances

 • Cost per Session: $50 - $100
 • Sliding Scale: Yes
Pay By: Bank transfer, Cash, Paypal

Additional Credentials

 • Membership: Australian Counselling Association - Level 1 Member
 • Membership: Mental Health Academy - Premium - 2016

Location

Bass Hill, New South Wales 2197
Call Ms Phuong Phan
(02) 9053 4305
Specialties
 • Behavioural Issues
 • Coping Skills
 • Relationship Issues
Issues
 • Anger Management
 • Anxiety
 • Bloating & Digestive Disorders, Sleeping difficult
 • Career Guidance
 • Child or Adolescent
 • Depression
 • Divorce
 • Domestic Abuse
 • Eating Disorders
 • Emotional Disturbance
 • Family Conflict
 • Gambling
 • Hemorrhoid-related issues
 • Infidelity
 • Life Coaching
 • Oppositional Defiance
 • Parenting
 • Peer Relationships
 • Self Esteem
 • Sleep or Insomnia
 • Spirituality
 • Stress
 • Weight Loss
 • Women's Issues
Mental Health
 • Thinking Disorders

Client Focus

Ethnicity: Asian and Other Racial or Ethnic Background
I also speak: Vietnamese
Faith: Other Spiritual or Religious Affiliations
Age
 • Adolescents / Teenagers (14 to 19)
 • Adults
 • Elders (65+)

Treatment Approach

Types of Therapy
 • Attachment-based
 • Coaching
 • Cognitive Behavioural (CBT)
 • Family Systems
 • Hypnotherapy
 • Integrative
 • Interpersonal
 • Intervention
 • Mindfulness-Based (MBCT)
 • Mindfulness-based Hemorrhoid treatment
 • Mindfulness-based IBS treament
 • Motivational Interviewing
 • Person-Centred
 • Positive Psychology
 • Psychodynamic
 • Reality Therapy
 • Solution Focused Brief (SFBT)
 • Strength-Based
Modality
 • Individuals
 • Couples
 • Group
Video/Skype
 • Online Counselling

Links

Our Website
Last Modified: 19 Jul 2019
Aust-Viet Counselling and Consultancy, , Counsellor in Bass Hill

Aust-Viet Counselling and Consultancy

Counsellor, ACA-L1